Sunday, August 29, 2004

Humilitat

Escriptor, allò que es considera escriptor, no es pot dir que ho sigui. Seria més exacte aficionat a l'escriptura. El que passa que "el racó de l'aficionat a l'escriptura", estareu d'acord amb mi que seria un pel massa llarg i farragós.